Syng Selecteds ambition er at inspirere unge sangere både på det musikalske og det organisatoriske plan. Det musikalske niveau er højt, og vi hæver hele tiden vores mål imod nye højder. Syng Selected er skabt af Syng ud fra Syngs værdigrundlag og for at give dygtige sangere fra hele landet mulighed for at synge i et rytmisk kor på meget højt niveau.

 

Kort om koret:
 • Syng Selected er 31 passionerede unge korsangere mellem 18 og 30 år.
 • Koret mødes til 4 koncentrerede øveweekender om året. Korsangerne afholder selv regionale øvere mellem korweekenderne, og derudover mødes koret løbende til koncerter.
 • Koret har eksisteret siden oktober 2014, og som en del af korets grundsten er det fastlagt, at korlederen skifter hvert andet år.
 • Thue Thesbjerg tog første tørn som dirigent for koret, hvorefter Line Groth blev ansat tilbage i 2016. Siden sommeren 2018 har Tine og Christian Fris-Ronsfeld stået i spidsen for Syng Selected.

Syng er en forening af ungdomskor i Danmark. Syng varetager deres medlemskors kulturelle og musikalske interesser og skaber forskelligartede projekter, der alle har en ambition om at styrke kendskabet til korsang blandt unge, og give unge sangere mulighed for at udbrede deres musikalitet.

 

Vi tilbyder:
 • Et kor af dygtige unge sangere på højt niveau og med store ambitioner
 • Muligheden for at inspirere hele Danmarks kormiljø sammen med os
 • Et tæt og godt samarbejde med en engageret bestyrelse med stor opbakning fra hele koret
 • Spændende koncertoplevelser
 • Øveweekender, hvor der arbejdes professionelt med musikken i en varm atmosfære
 • En stor mulighed for at udvide netværket inden for kormusikken i Danmark
 • Muligheden for at sætte dit musikalske fingeraftryk på korets repertoire og musikalske profil
 • Som korleder får du dækket din transport i Danmark af Syng Selected. Er du bosat uden for Danmark, kan du altså stadig søge stillingen, men rejsen til og fra Danmark er for egen regning.

 

Vi forventer, at du har
 • En visionær og energisk tilgang til udbredelsen af rytmisk ungdomskor i Danmark
 • Praktisk erfaring med korledelse, direktion og planlægning af undervisningsforløb
 • Masser af idéer, humor og et personligt drive
 • Gerne erfaringer med at lave rytmiske a cappella arrangementer, men dette er ikke et krav. Der bliver dog afsat et årligt beløb til udviklingen af nye arrangementer til koret.
 • Kompetencerne til at skabe resultater – musikalsk såvel som socialt i et mangfoldigt miljø
 • Mulighed for at afsætte tid til planlægning af og forberedelse til korweekenderne imellem deres afholdelse
 • Deltagelse ved optagelse af nye korsangere, hvis der sker udskiftning. Dette består primært i at vurdere deres online auditions i fællesskab med resten af bestyrelsen
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder af 1-2 timers varighed ca. hver anden måned, hvor det er muligt at deltage online via google hangouts.

Stillingen er tidsbegrænset til to år, og ansættelsen begynder den 1. juli 2020. Ansættelsen har intet fast timetal, men er knyttet til de 4 årlige øveweekender samt tilhørende koncerter. Ønsker du info om aflønning, kan du kontakte Syngs konsulent, Thue Thesbjerg, på syng@syng.dk.

 

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en skriftlig ansøgning, CV og et videoklip til syng@syng.dk senest mandag d. 23. december 2019. Videoklippet uploades i dropbox eller lignende og linket medsendes i ansøgningen.

Den skriftlige ansøgning skal indeholde din motivation for at søge stillingen samt en beskrivelse af dine visioner for korets fremtid, og hvordan du tænker at Syng Selected skal ledes.

Videoklippet skal have en længde på 20 min. og være filmet i helfigur fra siden, mens du indstuderer et avanceret arrangement med en gruppe dygtige sangere. Hvis det ikke er muligt at vise 20 minutters indstudering af den ene eller anden årsag, kan du sende en video på 15 minutter, hvor du arbejder med noget af koret kendt stof + en video på 5 minutter, hvor du arbejder på en øvelse, koret aldrig har prøvet før. Det forventes at du arbejder både med og uden klaver. Ser man sig ikke i stand til at indsende videooptagelser, kan man søge om dispensation for denne del. Dispensationsanmodningen skal dog være velbegrundet.

Hvis du bliver udvalgt til live audition, vil du blive kontaktet inden den 5. januar 2020. Vi afholder auditions foran koret og bestyrelsen fredag den 17. januar om aftenen, hvorefter bestyrelsen og korets medlemmer sammen vælger den endelige dirigent. Lokation for auditionen vil blive meldt ud, hvis du udvælges til den.

 

OBS: Ansættes du som dirigent vil der være en øveweekend d. 22.-24. maj 2020, som du anbefales at prioritere delvis deltagelse i. Det vil give dig god mulighed for at få bredere kendskab til hvad en korweekend indebærer, og hvordan den afholdes. Du vil derudover også få mulighed for at observere den nuværende arbejdsgang ift. indøvning af arrangementer og klargøring til koncert. Det er desuden en god chance for at styrke relationen til kormedlemmerne inden overtagelse af koret til sommer.
Derudover vil du skulle deltage i planlægningsmøder med bestyrelsen i løbet af foråret 2020, hvor der lægges et skelet til hele den 2-årige ansættelsesperiode.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thue Thesbjerg, som er konsulent for Syng på syng@syng.dk, eller Peter Ebsen, som er formand for bestyrelsen i Syng Selected på syngselected@gmail.com.

 

Her ser du en oversigt over ledelsesstrukturen i Syng Selected: