Home > Projekter > OperationSyng (Gymnasier)

Operation Syng for alle Danmarks gymnasieelever

Hvert andet år arrangerer Syng en kordag for sangglade gymnasieelever fra hele landet.

Operationen er blevet udført siden 2008 og har hver gang samlet mellem 2000 og 3000 deltagere.

Faktisk er der ikke kun tale om en operation, men hele syv, idet operationen hver gang finder sted på syv forskellige gymnasier. Hver operation afsluttes med en koncert, hvor dagens arbejde fremføres for begejstrede tilhørere.

I forbindelse med operationen udgiver Syng et nodehæfte med fire ny-arrangerede sange, som synges på dagen. Eleverne forberede sig som regel på et par af numrene hjemmefra.

Hvert af de syv operationskor bakkes op af et elevorkester fra de gymnasier, som er vært det pågældende år.

Syng sender en korinstruktør og en bandleder, som sørger for at dagen former sig som planlagt og at alle får en god musikalsk oplevelse.

Hvert værtsgymnasium får også besøg af en repræsentant for Syngs bestyrelse, som er med til at styre løjerne og som kan svare på spørgsmål vedr. Syng

Deltagelse i operationen er gratis for gymnasiekor, som er medlem af Syng – ja, nodehæfterne er tilmed også ganske gratis.