Værdigrundlag

Formålet med Syng er

 • Udbrede kendskabet

  At udbrede kendskabet til og forståelsen for værdien af korsang blandt unge mellem 10 og 30 år

 • De unges stemme

  At være ”de unges stemme” i det danske kulturliv i almindelighed og det danske amatørmusikliv i særdeleshed

 • En del af den politiske diskussion

  At tage del i den politiske diskussion som vedrører unges musikalske interesser

 • Demokratisk udvikling

  At fremme den demokratiske udvikling gennem organisatorisk støtte til danske ungdomskor

 • Udgivelser

  At udgive musik for danske ungdomskor

 • Internationale initiativer

  At koordinere internationale kontakter samt støtte internationale initiativer i kor-verdenen

Centrale værdier i foreningens arbejde

Yderligere har bestyrelsen udarbejdet et værdigrundlag, der indadtil og udadtil beskriver centrale værdier i foreningens arbejde.

 • Musikalitet og Kvalitet

  Vi sikrer og udvikler til stadighed projekter og tiltag af højeste kvalitet

 • Demokrati og Mangfoldighed

  Vi ønsker at oplyse, synliggøre og inkludere flere unge i kor-arbejdet

 • Samarbejde og Tværfaglighed

  Vi arbejder og samarbejder på tværs af organisatoriske og kunstneriske skel

 • Glæde og Fællesskab

  Vi arbejder for en stadig styrkelse af glæden og fællesskabet omkring kor og kor-arbejdet