Syngs historie

 • 1989-1996

  Syng startede ud som Kor72U

  Danmarks største kor-organisation (for voksne), Kor72, havde i 1989 så stor tilslutning til sine årlige gymnasiekorstævner på Ejbyskolen i Odense, at stævnet måtte deles i to med hhv. Michael Bojesen og Claus Vestergaard som instruktører. Herefter besluttede Kor72 at tage initiativ til en ungdomsfraktion. Det var Ulrik Hedegaard og Uffe Most, der tog de første skridt til en opdeling, og de første år blev foreningen Kor72U opbygget under Musik og Ungdom’s vinger med tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

 • 1996-2002

  Selvstændighed

  I 1996 løsrev Kor72U sig fra Musik og Ungdom for at stå på egne ben og dermed få fuld kontrol over alle de tildelte midler fra DUF. Foreningen har siden fået et fast årligt tilskud fra DUF på mellem 400.000 og 500.000 kr.

  Kor72u’s første formand, Mette Rasmussen, var et stort aktiv i selvstændiggørelsen af foreningen. Da Mette fik job og barn, afløstes hun på posten af Thomas Eilertsen, der tiltrådte som formand i 1998.

  Kor72U har siden starten rettet sin indsats på aktiviteter til fordel for vores medlemmer. Det er i årenes løb blevet til et utal af stævner og workshops, fra 800 deltagere til blot 15. Vi har altid støttet korenes egne aktiviteter så godt vi kunne, og har gode kontakter til andre danske og udenlandske organisationer. Tættest er dog samarbejdet med vores moderorganisation, Kor72.

  I 1999 udgav vi det første nodehæfte til ungdomskor, Let’s Groove og i 2002 kom efterfølgeren Get Groovy!

 • 2002-2006

  Konsolidering

  I 2002 rykkede den daværende næstformand Hanne Laursen op som ny formand, og Thomas blev i stedet tilknyttet som lønnet konsulent for foreningen.

  I 2005 udkom den store nodebog Dont Stop Me Now – denne gang ledsaget af en øve-CD med alle numrene indsunget af forskellige medlemskor.

  Efter udgivelsen af Don’t Stop me Now løb Kor72U i et dødvande i 2006: Formanden tog ud at rejse, konsulenten sagde op og flere bestyrelsesmedlemmer stoppede af forskellige grunde, så på landsmødet i marts 2007 var det efterhånden et spørgsmål om foreningen overhovedet kunne fortsætte…

 • 2007-2011

  Genopbygning og navneskift

  Det kunne den heldigvis, da en større flok – primært med base i Aarhus – viste interesse for at komme i bestyrelsen, og med ansættelse af Thue Thesbjerg som ny konsulent, var foreningen på vej mod sin anden ungdom! Som en del af relanceringen af foreningen, besluttede den nye bestyrelse at skifte navn til Syng, da det siger mere om, hvad der er foreningens fokus. Formand for den genopstandne forening blev Torstein Danielsen, som på daværende tidspunkt havde siddet i bestyrelsen et par år.

  Det primære formål for Syng var fortsat at afholde korstævner, udgive noder for ungdomskor og lave kurser for korlederne. Samtidig blev det et defineret mål ved hjælp af diverse kurser løbende af øge bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.

  I 2008 blev der udgivet hele tre nodehæfter, hvoraf det ene skulle bruges i forbindelse med et nyt tiltag: Operation Syng blev afholdt synkront på fem gymnasier torsdag den 14. oktober 2008 med tilsammen over 2500 deltagere. Planen var herefter at lave stævne efter den ”store model” alle lige år, mens der i de ulige år skulle afholdes et korstævne på færre gymnasier eller efterskoler. Fra 2008 blev det også besluttet at genindføre en ungdomsgruppe ved det traditionsrige sommerkorstævne i Tønder i samarbejde med Kor72. Gennem alle årene har Syng hvert år også haft en mindre pulje, som medlemskorene kunne søge til egne aktiviteter, som f.eks. rejser, koncerter og cd-indspilninger.

 • 2011-2016

  Stabilisering og begyndende udsyn

  På landsmødet i 2011 er Anders Bæk Eriksen blevet valgt som formand for Syng, som nu lever i bedste velgående. Bestyrelsen har i løbet af det seneste år sat kræfter ind på at søge ekstra midler til forskellige projekter og modtager bl.a. DDK 35.000,- fra Statens Kunstråd til brug til Operation Syng 2012.

  Årene fra 2012-2014 bød på en stabilisering, men samtidig også en videreførelse og udvikling af de musikalske aktiviteter, og en yderligere fokusering på at optimere bestyrelsens arbejdsgang. Bestyrelsesmedlemmer deltog f.eks. i kurser om god ledelse, fundraising og markedsføring. Alt dette er i tråd med, at forventningerne til de kulturelle organisationer har medført et behov for øget professionalisering af bestyrelsesarbejdet. konsolidere

  Stabiliseringen af foreningen kom også til udtryk gennem udarbejdelse af et værdigrundlag, der sætter rammen omkring foreningens kerneværdier. Den øgede stabilitet afspejledes tillige i foreningens økonomiske fundament, der er blevet stærkere. Tilbagevendende bidrag fra særligt Statens Kunstfond har styrket foreningens arrangementer og sikret ro til at udvikle organisationen. Den beskrevne sikkerhed og stabilitet gav Syng ro til igen at åbne sig mod omverdenen, og øge samarbejdet og drøfte udviklingen af kormiljøet for i unge Danmark. Syng tror på, at med relevante samarbejdspartnere, giver vi alle korinteresserede unge en større del af det samlede danske korudbud.

  Sidst, men ikke mindst, søgte bestyrelsen i højere grad at synliggøre og optimere Syngs ansigt udadtil gennem ny hjemmeside og nyt logo. Ligeledes begyndte foreningen i stigende grad at satse på de sociale medier, som Facebook og YouTube.

  De musikalske aktiviteter udviklede sig med arrangementer som Operation Syng-Efter for landets efterskoler, og i 2012 fødtes samarbejdet med Musik & Ungdom omkring et årligt tilbagevende Korprojekt i Tivolis koncertsal. Aktiviteter for korledere blev flyttet over i Dansk Amatørmusik, da vi ved at centrere landets samlede udbud inden for koruddannelse, gav kormiljøet de bedste muligheder for efteruddannelse.

  I 2014 blev Lise Larsen ny formand. For at optimere bestyrelsesarbejdet og få et fælles sprog startede den nye bestyrelse med en workshop i projektledelse og markedsføring. Det var en workshop, der gav en masse nye arbejdsmetoder, og især idéen om, at hvert enkelt projekt har en bestemt projektleder tilknyttet, er blevet brugt med stort udbytte. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har følt et større ejerskab og fået lov til at arbejde med lige præcis det projekt, de fandt størst interesse i. 2014 blev også året, da ’Månedens kor’ blevet indført, hvor et medlemskor får lov til at overtage Syngs blog og fortælle om dem selv og deres projekter. Desuden prøvede bestyrelsen kræfter med at projektet Syng! – Stemmer viser vej, men de skulle vise sig at blive for svært at stable et ’integrationsungdomskor’ på benene.

  Endelig var det i denne periode, at Syng Selected fødtes. Et elitekor, som er sat i verden for at eksponere kormusikkens fantastiske egenskaber og være Syngs flagskib. Herudover er koret også et sted, hvor vi samler de bedste rytmiske unge sangere fra hele landet og giver dem en mulighed for at udfolde deres kompetencer på et højt niveau.

 • 2017-nu

  Stemmer bygger bro

  I 2017 bliver Cæcilie Uhre Karlsson Syngs nye formand.

  I denne forbindelse har bestyrelsen synliggjort de fire ben, som Syng og den siddende bestyrelse prioriterer og arbejder ud fra: Samlingsfaktorer i ungdomskorverdenen, Stævner og workshops, Medlemsservice og Politik.

  På det organisatoriske og kulturpolitiske plan står Syng i disse år over for nye udfordringer, da Statens Kunstfond har ændret i deres tilskudsregler og bl.a. har trukket deres bevilling til Dansk Amatørmusik (DAM), som Syng hidtil har været medlem af. Vi har benyttet os af DAMs hjælp i forhold til medlemshåndtering og bogholderi. Efter lukningen af DAM er disse opgaver gået over til vores konsulent Thue Thesbjerg. Der pågår en proces inden for amatørmusikken i Danmark med det formål at beslutte hvordan et eventuelt fremtidigt samarbejde skal fungere og om der skal findes en løsning, der minder om DAM. Vi afventer processens resultat og har derfor ikke taget en mere langtrækkende beslutning om hvordan vi vil løse de opgaver DAM tidligere har været os behjælpelige med.

  Ellers bruges kræfterne i samarbejde med Rethink 2017, Kulturby Aarhus, på projektet Big is Beautiful, hvor i alt 800 korsangere udgjorde Tina Dickows backingkor til to koncerter i Herning og Aarhus. Et nyt samarbejde med Kor72 med titlen Unge synger klassisk, så med succes dagens lys og Syng Selected vandt 2.prisen ved Aarhus Vocal Festival 2017.

  I november måned fejrede vi Syngs 25 års jubilæum med bobler, gode venner og interessenter – og masser af korsang-

  I skrivende stund er Syngs øjne igen rettet mod nye projekter samtidig med, at flagskibene (Operation Syng, Operation SyngEfter, Syng Selected, nye nodehæfter, Sommerstævne i Tønder) holdes i søen på bedst vis. Bestyrelsen har arbejdet for at knytte bånd til vores nordiske frænder, Ung i kor (Norge) og Ung i kör (Sverige). Sammen med Aarhus Festuge og Kor72 arbejdes nu på andet år sammen om projektet Stemmer bygger bro, hvortil vi sidste år sammen med Kor72 fik skrevet sangen: Stille mirakler når mennesker mødes.