Home > Om Syng > Værdigrundlag

Værdigrundlag

  • Musikalitet og Kvalitet – vi sikrer og udvikler til stadighed projekter og tiltag af højeste kvalitet.
  • Demokrati og Mangfoldighed – vi ønsker at oplyse, synliggøre og inkludere flere unge i korarbejdet.
  • Samarbejde og Tværfaglighed – vi arbejder og samarbejder på tværs af organisatoriske og kunstneriske skel.
  • Glæde og Fællesskab – vi arbejder for en stadig styrkelse af glæden og fællesskabet omkring kor og korarbejdet.