Home > Om Syng > Syngs historie

Syngs historie

Syng startede ud som Kor 72U

Danmarks største kor-organisation (for voksne), Kor 72, havde i 1989 så stor tilslutning til sine årlige gymnasiekorstævner på Ejbyskolen i Odense, at stævnet måtte deles i to med hhv. Michael Bojesen og Claus Vestergaard som instruktører. Herefter besluttede Kor72 at tage initiativ til en ungdomsfraktion. Det var Ulrik Hedegaard og Uffe Most, der tog de første skridt til en opdeling, og de første år var blev foreningen Kor72U opbygget under Musik og Ungdom’s vinger med tilskud fra Dansk Ungdoms Fællsråd (DUF).

I 1996 løsrev Kor72U sig fra Musik og Ungdom for at stå på egne ben og dermed få fuld kontrol over alle de tildelte midler fra DUF. Foreningen har siden fået et fast årligt tilskud fra DUF på mellem 300.000 og 430.000 kr. Organisationens første formand, Mette Rasmussen, tog aktivt del i opbygningen af Kor72U. Da Mette fik job og barn, afløstes hun på posten af Thomas Eilertsen, der tiltrådte som formand i 1998. I 2002 rykkede den daværende næstformand Hanne Laursen op som ny formand, og Thomas blev tilknyttet som konsulent for organisationen.

Kor72U har siden starten rettet en stor del af sin indsats på aktiviteter til fordel for vores unge medlemmer. Det er i årenes løb blevet til et utal af stævner og workshops, fra 800 deltagere til blot 15. Vi har altid støttet korenes egne aktiviteter så godt vi kunne, og har gode kontakter til andre danske og udenlandske organisationer – størst er dog samarbejdet med vores moderorganisation, Kor72.

I 1999 udgav vi det første nodehæfte til ungdomskor, Let’s Groove, i 2002 kom efterfølgeren Get Groovy! og i 2005 udkom den store nodebog Dont Stop me Now – denne gang opfulgt af en øve-CD med alle numrene indsunget.

Syng

Efter udgivelsen af Don’t Stop me Now løb Kor72U i et dødvande i 2006: Formanden tog ud at rejse, konsulenten sagde op og flere bestyrelsesmedlemmer stoppede af forskellige grunde, så på landsmødet i marts 2007 var det efterhånden et spørgsmål om foreningen overhovedet kunne fortsætte…

Det kunne den heldigvis, da en større flok – primært med base i Aarhus – viste interesse for at komme i bestyrelsen og med ansættelse af Thue Thesbjerg som konsulent, var foreningen på vej mod sin anden ungdom! Som en del af relanceringen af foreningen, besluttede den nye bestyrelse at skifte navn til Syng, da det siger mere om hvad foreningens formål er, end det lidt tekniske Kor72U. Formand for den ”nye” forening blev Torstein Danielsen, som på daværende tidspunkt havde siddet i bestyrelsen et par år.

Det primære formål med Syng var fortsat at afholde korstævner, udgive noder for ungdomskor og lave kurser for korlederne. I 2008 blev der udgivet hele tre nodehæfter, hvoraf det ene skulle bruges i forbindelse med et nyt flagskib, Operation SYNG, som blev afholdt synkront på fem gymnasier torsdag den 14. oktober 2008 med tilsammen over 2500 deltagere. Planen var herefter at lave stævne efter den ”store model” hvert lige år, mens der i de ulige år skulle afholdes et korstævne på færre gymnasier eller efterskoler. Fra 2008 blev det også besluttet at genindføre en ungdomsgruppe ved det traditionsrige sommerstævne i Tønder i samarbejde med Kor72. Gennem alle årene har Syng også hvert år haft en mindre pulje som medlemskorene kunne søge til egne aktiviteter som f.eks. rejser, koncerter og cd-indspilninger.

På landsmødet i 2011 er Anders Bæk Eriksen blevet valgt som formand for Syng, som nu lever i bedste velgående. Bestyrelsen har i løbet af det seneste år sat kræfter ind på at søge ekstra midler til forskellige projekter og netop modtaget DDK 35.000,- fra Statens Kunstråd til brug til Operation Syng 2012.

Årene fra 2012-2014 bød på en stabilisering, men samtidig også en videreførelse og udvikling af vores musikalske aktiviteter, og en yderligere fokusering på at optimere bestyrelsens arbejdsgang.

Bestyrelsesmedlemmer deltog f.eks. i kurser om god ledelse, fundraising og markedsføring.

Alt dette er i tråd med at forventningerne til de kulturelle organisationer har medført et behov for øget professionalisering af bestyrelsesarbejdet.

Konsolideringen af foreningen kom også til udtryk gennem udarbejdelse af et værdigrundlag, der sætter rammen omkring foreningens kerneværdier.

Den øgede stabilitet afspejledes tillige i foreningens økonomiske fundament, der er blevet stærkere. Tilbagevendende bidrag fra særligt Statens Kunstfond har styrket vores arrangementer, og sikret ro til at udvikle organisationen.

Den beskrevne sikkerhed og stabilitet gav Syng ro til igen at åbne sig mod omverdenen, og øge samarbejdet og drøfte udviklingen af kormiljøet for i unge Danmark. Syng tror på, at med relevante samarbejdspartnere, giver vi alle korinteresserede unge en større del af det samlede danske korudbud.

Sidst, men ikke mindst, søgte foreningen i højere grad at synliggøre og optimere foreningens ansigt udadtil gennem en ny hjemmeside og nyt logo. Ligeledes satsede foreningen i stigende grad på de sociale medier som Facebook og YouTube.

De musikalske aktiviteter udviklede sig med arrangementer som Operation Syng-Efter for landets efterskoler, og i 2012 fødtes samarbejdet med Musik & Ungdom omkring et årligt tilbagevende korstævne i Tivolis koncertsal.

Aktiviteter for korledere blev flyttet over i Dansk Amatørmusik, da vi ved at centrere landets samlede udbud inden for koruddannelse, gav kormiljøet de bedste muligheder for efteruddannelse.

I 2014 blev Lise formand