Home > Om Syng

Som medlem af SYNG kan du søge støtte til dit kors egne aktiviteter så som rejser, kurser, koncerter etc. Du kan også deltage i det brede udbud af korlederkurser og korstævner som SYNG arrangerer. Derudover udgiver SYNG nodehæfter hvert andet år som du som medlem kan få ganske gratis.

Vores vedtægter siger: ”Organisationens formål er at udbrede forståelsen for og kendskabet til korsang blandt unge. Endvidere er det organisationens formål at varetage kulturelle og musikalske interesser for danske ungdomskor med unge sangere mellem 13 og 30 år.”

Hovedparten af SYNGs midler kommer fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) som administrerer en stor pulje fra tips og lotto midlerne.