Søg støtte

FAQ

Hvad kan vi søge til?

Som medlem af SYNG har dit kor muligheden for at søge økonomisk støtte til egne aktiviteter og indkøb. Vi støtter aktiviteter som koncerter, rejser, øve dage, CD indspilninger, transport, KODA udgifter m.m., samt indkøb af f.eks. noder og udstyr. I kan søge om støtte til projekter i både ind- og udland.

Hvordan gør vi?

For at søge om økonomisk støtte, skal I sende os en projektbeskrivelse samt et budget for projektet, hvoraf vi kan se jeres udgifter, indtægter og størrelsen på det beløb I ønsker at søge hos os. På vores hjemmeside under punktet aktiviteter, kan I finde et ansøgningsskema som I kan bruge. Bemærk at hvis I søger om støtte til indkøb af lydudstyr, er der nogle punkter i Jeres vedtægter der skal være på plads. Se dokumentet ”StøtteansøgningsHJÆLP” nederst på siden.

Hvad sker der videre?

Hvis vi bevilger Jer økonomisk støtte, skal I efterfølgende skrive til os hvordan I brugte pengene. Hvis I af den ene eller anden årsag, aflyser Jeres aktivitet efter I har modtaget støtte hertil fra os, skal pengene tilbagebetales til SYNG.

For at Jeres ansøgning kommer i betragtning, skal I være fuldgyldige medlemmer, dvs. I skal have indbetalt kontingent og have indsendt vedtægter, navneliste og stamkort. Ansøgningsfristerne er 15.maj og 15.nov, og alle ansøgere får svar senest tre uger efter.

Husk, at I også altid er velkomne til at søge om en SADA

Læs mere om vilkår og se eksempel på ansøgning her

Koncerter

At afholde koncerter er et absolut højdepunkt og en stor del af drivkraften ved at synge i kor. Det er også ved koncerten at sangerne mødes med publikum, bliver hørt og set, udøver deres kunst. Desuden har flere og flere kor i dag opdaget muligheden for at tjene en smule penge til den slunkne nodekasse. Alt dette støtter Syng fast op om.

Alle kor bør have muligheden for at komme ud at synge – om det så er med et symfoniorkester, i den lokale kirke, på fabrikkens kantine, eller blot på gaden, er det meget vigtigt at få sangen ud hvor den nydes. Derfor har vi åbnet en støttepulje for vores medlemskor, der søger udfordringer ud over det sædvanlige.

Har I chancen for en fed koncert, men mangler lidt penge til gennemførelsen – musikere, flygel eller lokaleleje – så kontakt Syng og hør om mulighederne. Budget og projektbeskrivelse sendes pr. post eller e-mail. Ansøgningsfristen er nu den 15/5 og 15/11 hvert år.

Rejser

Danske kor og sangere skal ikke kun synge og opleve dansk korliv i Danmark. Syng støtter aktivt kor og enkelte sangere, der ønsker at prøve kræfter i udlandet på den ene eller anden facon.

Hvert år afsætter bestyrelsen et beløb i budgettet til uddeling blandt internationale aktiviteter. Udbetaling af støttebeløb skal altid kunne begrundes ud fra nødvendighed, samt være i overensstemmelse med vores formål om korsang og kulturel eller samfunds-engagerende værdi for unge.

Syng har b.la. støttet unge sangeres deltagelse ved større stævner i Tyskland, Nordklang, Kor-Olympiaden i Korea, Europa Cantat, Korsymposiet i Minneapolis og Japan – og mange mange andre.

Syng er medlem af

Europa Cantat

Nordklang

International Federation of Choral Music (IFCM)

Vi har også gode kontakter til Verdenskorets ungdomsdel, World Youth Choir.

Udvekslinger er meget populært i udlandet – specielt blandt unge kor på gymnasier og universiteter. Vi får en gang imellem kontakt med et udenlandsk kor som ønsker at gæste Danmark og besøge et ligesindet dansk kor. Oftest fører den slags samarbejde flere rejser med sig, både den ene og den anden vej. Vi anbefaler og støtter villigt at kor finder den slags venskabskor. Det er desuden en kulturrig, dejlig og billig måde at rejse på.

Budget og projektbeskrivelse sendes pr. post eller e-mail. Ansøgningsfristen er den
15/5 og den 15/11 hvert år.

Stævner

Syng og vores moderorganisation Kor72 arrangerer løbende korstævner og andre aktiviteter året rundt i forskellige dele af Danmark. Vi satser på at sprede arrangementerne – både musikalsk, geografisk og sværhedsmæssigt.

Alle medlemmer kan benytte sig frit af tilbudene, som selvfølgelig bliver lavet så billige som muligt. Hold øje med kalenderen på forsiden. Tilmelding kan ske ved henvendelse til konsulenten på syng@syng.dk.

Hvis I selv har en god idé til et nyt stævne, kan vi næsten garantere en pose penge til formålet. Syng er altid støttevillig, når folk udviser god entusiasme, initiativ og gåpåmod.

Beretninger fra støttede kor