Home > Medlemsservice > Rejser

Danske kor og sangere skal ikke kun synge og opleve dansk korliv i Danmark. Syng støtter aktivt kor og enkelte sangere, der ønsker at prøve kræfter i udlandet på den ene eller anden facon.

Hvert år afsætter bestyrelsen et beløb i budgettet til uddeling blandt internationale aktiviteter. Udbetaling af støttebeløb skal altid kunne begrundes ud fra nødvendighed, samt være i overensstemmelse med vores formål om korsang og kulturel eller samfunds-engagerende værdi for unge.

Syng har b.la. støttet unge sangeres deltagelse ved større stævner i Tyskland, Nordklang, Kor-Olympiaden i Korea, Europa Cantat, Korsymposiet i Minneapolis og Japan – og mange mange andre.

Syng er medlem af:

Europa Cantat

Nordklang

International Federation of Choral Music (IFCM)

Vi har også gode kontakter til Verdenskorets ungdomsdel, World Youth Choir.

Udvekslinger er meget populært i udlandet – specielt blandt unge kor på gymnasier og universiteter. Vi får en gang imellem kontakt med et udenlandsk kor som ønsker at gæste Danmark og besøge et ligesindet dansk kor. Oftest fører den slags samarbejde flere rejser med sig, både den ene og den anden vej. Vi anbefaler og støtter villigt at kor finder den slags venskabskor. Det er desuden en kulturrig, dejlig og billig måde at rejse på.

Budget og projektbeskrivelse sendes pr. post eller e-mail. Ansøgningsfristen er den
15/5 og den 15/11 hvert år.