Home > Blog > Ét kor – én vision
Denne måneds Syngkor er Naura – Du kan læse mere om dem på deres hjemmeside: http://naura.dk eller på deres Facebook profil

 

“med mulighed for at lufte både holdninger, frustrationer og idéer åbnede vi op for initiativer, som kan styre os i en fælles retning. Vi satte fokus på udvikling. Ét kor – en vision!”

Ét kor – én vision

Skrevet af Kamilla Regel Poulsen

Med mange nye sangere i koret følger ikke bare nye stemmer, men også mange nye idéer. I Naura har vi i en periode haft stor udskiftning blandt sangerne, og ud over arbejdet med sangtekster, blend og kageliste har vi meget aktivt arbejdet med at finde en fælles kurs for koret – en fælles vision.

”Syng med hinanden; syng til hinanden”, sagde vores korleder, Christian Ronsfeld, til os i tirsdags. Vi har mange dygtige sangere i Naura, men vi har ledt efter gode måder at overføre teknikkerne til vores samarbejde også.

Derfor har vi sat god tid af dette semester til diskussion og visionsarbejde. Fra bestyrelsen har vi søgt at gå systematisk og åbent til arbejdet med at lave et oplæg til kollektiv diskussion om alt fra ambition for koret til socialt samvær sangerne imellem. F.eks.:

Ambition

  • Hvor meget forbereder vi hjemmefra?
  • Hvor mange koncerter skal vi have?
  • Hvor meget kan DU hjælpe til?

Korprøver

  • Hvor vigtigt er det tekniske udstyr?
  • Hvad prioriterer vi? (F.eks. performance, musikalske grundfærdigheder, gæsteinstruktør el. andet)

Repertoire

  • Hvad er Nauras profil nu?
  • Hvad skal Nauras profil være?

Social

  • Har vi brug for flere events sammen?

Vision

  • Hvad er drømmen?

Hvad er vores næste skridt? – ordet er frit!

Spørgsmålene var oplæg til gruppesamtaler og derefter fælles opsamling, og meningerne var (naturligvis) mange og forskellige. Men med mulighed for at lufte både holdninger, frustrationer og idéer åbnede vi op for initiativer, som kan styre os i en fælles retning. Vi satte fokus på udvikling. Ét kor – en vision!

Hvad gør det intelligente kor nu?

Det fantastiske ved at give ordet frit er, at vi kan trække på alle de kreative kræfter, der er i koret. Det er tydeligt, at der er mange forskellige bud på, hvad vi kan og skal, og vi har også oplevet problemer med uenighed om metoderne, men alle uoverensstemmelser blev adresseret. Det har gjort rigtigt meget for gruppedynamikken, fordi vi har lavet et fælles grundlag for samarbejdet. Det kan klart anbefales til alle kor, som skal igennem en lignende forandringsproces,

Nu kan vi arbejde bedre i fællesskab både på ugentlig basis og på lang sigt, og det kan mærkes hver tirsdag. Særligt er vi blevet enige om, hvad korlederens rolle er i gruppen, ligesom vi nu har fået sat ord på, hvor hver enkelt sangers ansvar ligger ift. forberedelse og ambition for koret. Vi arbejder mere bevidst med afgrænsning af, hvornår vi arbejder med hvad; ”nu snakker vi om, hvad sangteksten egentligt betyder”, ”tag lige to minutter i stemmegruppen” eller ”nu arbejder vi med rytme som fokus, og så kan I komme med jeres kommentarer bagefter”. Vi koncentrerer os om kommunikationen mellem koret, og vi sørger for at blande sangerne f.eks. med forskellige icebreakers, så vi snakker på kryds og tværs to og to for at lære hinanden bedre at kende og opbygge det sociale.

image2

Det intelligente kor er vant til at være selvstændigt og byde ind. Vi har – som gruppe – fået sat ord på, hvad vi vil sammen. I bestyrelsen kan vi bruge alle input som retningslinjer for planlægningen af aktiviteter i Naura. Sammen har vi lavet en 18 måneders plan for, hvad vi gerne vil, og hvad vi skal for at nå vores vision.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.